Active business consulting

Audyt managerski

managerowie klubu

 • Zarządzanie zespołem sprzedażowym – dostarczenie raportów sprzedażowych pomagających w zarządzaniu zespołem, pomoc w rekomendacji systemu CRM, pomoc w organizacji i optymalizacji pracy osoby zarządzającej zespołem sprzedażowym: wykorzystanie najbardziej efektywnego harmonogramu i naświetlenie najważniejszych działań w ciągu dnia
 • Maksymalizacja przychodów – analiza przychodów w każdym z działów, zasugerowanie szkoleń lub wzbogacenia/zubożenia oferty klubu
 • Analiza kosztów – pomoc w zrozumieniu raportów finansowych, analiza zasadności kosztów, podanie alternatywnych rozwiązań: tańszych lub bez-kosztowych
 • Zasugerowanie kolejnych usług mogących poprawić ofertę klubu -wzbogacenie oferty klubu tak, aby uzupełnić ją o oczekiwania klientów
 • Rekrutacja – kogo szukamy, jak szukamy, jak prowadzić rekrutację na poszczególne stanowiska
 • Doradztwo sprzętowe – pomoc w doborze sprzętu
 • Audyt

  Właściciele klubu

 • Analiza finansowa klubu – analiza raportów finansowych, optymalizacja kosztów, segmentacja źródeł przychodu
 • „Mystery Shopping” – tajemniczy klient badający wszystkie aspekty obsługi klienta – sprzedaż, recepcja, trening personalny, obsługa na siłowni, czystość w klubie etc.
 • Naświetlenie głównych problemów klubu – w oparciu o dane uzyskane z powyższych działań, przedstawienie analizy jego działalności
 • Ukierunkowanie przyszłej działalności
 • – zasugerowanie zmian na bazie:
  – kosztowej
  – sprzedażowej/przychodowej
  – kadrowej
  – dotyczącej obsługi klienta
  Audit

  Szkolenie Trenera Personalnego

  Trenerzy

 • Zaawansowana anatomia i fizjologia człowieka
 • Biomechanika w wybranych dyscyplinach sportowych
 • Testy wysiłkowe oraz ich interpretacja
 • Zespoły taśm mięśniowych
 • Teoria skrzyżowania górnego oraz dolnego
 • Formy wyciszania oraz relaksacji mięśni
 • Analiza urazów: ZBB, ACL, Kolano skoczka, skręcenie stawu skokowego, łokieć tenisisty, łokieć golfisty itd.
 • Periodyzacja w treningu
 • Trening medyczny
 • Metody manualnej pracy z klientem
 • Ocena sylwetki ciała oraz jego możliwości
 • Trening funkcjonalny
 • Trening specjalistyczny – dyscypliny sportowe
 • Szkolenie Instruktorskie

  Trenerzy

 • Podstawy Anatomii i Fizjologii człowieka
 • Podstawy Biomechaniki ruchu człowieka
 • Fizjologia Wysiłku Fizycznego, Anatomia Funkcjonalna
 • Aktywne rozciąganie i jego formy
 • Zapobieganie urazom, Podstawowe działania pourazowe
 • Zasady budowania treningu
 • Profesjonalizm w ujęciu trenerskim
 • Sposoby nawiązywania kontaktu z klientem
 • Ustalanie celów klienta oraz drogi do ich realizacji
 • Przedstawienie produktu treningu personalnego
 • Uwalnianie od obiekcji, Sposoby utrzymania klienta
 • Planowania własnego biznesu PT
 • Praca nad ‚wypaleniem zawodowym’ trenera
 • Stosowanie zasad treningowych w praktyce
 • Ocena ruchu podczas pracy na maszynach
 • Ocena ruchu w ćwiczeniach wolnych
 • Sesja treningu personalnego w praktyce
 • Uwalnianie od dolegliwości bólowych
 • Szkolenie Sprzedażowe

  Konsultanci ds. sprzedaży
  kadra zarządzająca

 • Szkolenie z procesów sprzedażowych – 8 kroków sprzedażowych – najbardziej efektywna strategia w branży. Dostarczenie narzędzi potrzebnych do poprawnego przeprowadzenia tego procesu.
 • Zapewnienie narzędzi do sprzedaży – ustalenie indywidualnych KPI (Key Performance Indicators) dla każdego sprzedawcy, bazując na wynikach i umiejętnościach
 • Określenie przyszłych kroków – rozwój lub optymalizacja zespołu sprzedażowego i jego kadry zarządzającej
 • Szkolenia z zarządzania

  Osoby zarządzające siłownią

 • Formy budowania zespołu
 • Proces rekrutacyjny
 • Wykorzystanie potencjału ludzkiego
 • Planowanie w ujęciu kwartalnym i rocznym
 • Prowadzenie raportowania dziennego
 • Forma i znaczenie spotkań 1 na 1
 • Prowadzenie i analiza trackerów sprzedaży
 • Audytowanie trenerów personalnych
 • Formy coachingu trenera
 • Kontrola strategicznych wskaźników biznesu PT
 • Ustalanie strategii siłowni
 • Kontrola procesów
 • Standardy w treningu personalnym
 • Rozwój zespołu trenerów personalnych
 • Planowanie eventów
 • ACTIVE BUSINESS CONSULTING

  Prosta Droga Do Sukcesu

  Bartosz Dąbrowski

  Niekwestionowany autorytet w dziedzinie zarządzania i rozwoju klubów fitness w Polsce. Przez 9 lat pracował dla jednej z większych sieci klubów fitness w Europie na stanowiskach managerskich. Otwierał i prowadził klub w Arkadii a następnie jeden z największych i najbardziej prestiżowych klubów w Polsce w warszawskim hotelu Hilton. W każdym z tych klubów osiągał ponadprzeciętne wyniki co pozwoliło mu osiągnąć status jednego z najlepszych managerów sieci w Europie. Jego praca została doceniana nie tylko przez kierownictwo firmy ale także pracowników i klientów. Klub w Hiltonie, którym zarządzał regu-larnie osiągał najwyższe wyniki NPS (Net Promoter Score) w Polsce. Był odpowiedzialny za szkolenia sprzedażowe w klubach którymi zarządzał a jego zespoły sprzedażowe regularnie osiągały zakładane wyniki. Dzięki umiejętnemu doborowi kadry zarządzającej zespołami treners-kimi oraz opracowaniu dobrej strategii adekwatnej dla każdego z nich, udało mu się osiągnąć spektakularne wyniki sprzedaży treningów per-sonalnych. W Arkadii udało się zwiększyć sprzedaż w ciągu 18 miesięcy o 300% a w Hiltonie o 50% w ciągu 24 miesięcy. W swojej pracy stawia na ludzi. Za swoje największe osiągnięcie uważa stworzenie wybitnych zespołów w klubach, którymi zarządzał. Przełożyło się to na atmosferę pracy, a to z kolei miało kluczowy wpływ na osiągane wyniki.

  Kontakt:
  Active Business Consulting – Bartosz Dąbrowski
  e-mail: bartosz.abconsulting@gmail.com;
  tel.: +48 509 584 506 , +48 519 020 700