Bartosz Dąbrowski

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Niekwestionowany autorytet w dziedzinie zarządzania i rozwoju klubów fitness w Polsce. Przez 9 lat pracował dla jednej z większych sieci klubów fitness w Europie na stanowiskach managerskich.
Otwierał i prowadził klub w Arkadii a następnie jeden z największych i najbardziej prestiżowych klubów w Polsce w warszawskim hotelu Hilton.
W każdym z tych klubów osiągał ponadprzeciętne wyniki, co pozwoliło mu osiągnąć status jednego z najlepszych managerów sieci w Europie. Jego praca została doceniona nie tylko przez kierownictwo firmy, ale także pracowników i Klientów. Klub w Hiltonie, którym zarządzał, regularnie osiągał najwyższe wyniki NPS (Net Promoter Score) w Polsce.
Był odpowiedzialny za szkolenia sprzedażowe w klubach którymi zarządzał, a jego zespoły sprzedażowe regularnie osiągały zakładane wyniki.
Dzięki umiejętnemu doborowi kadry zarządzającej zespołami trenerskimi oraz opracowaniu dobrej strategii adekwatnej dla każdego z nich, udało mu się osiągnąć spektakularne wyniki sprzedaży treningów personalnych. W Arkadii udało się zwiększyć sprzedaż w ciągu 18 miesięcy o 300%, a w Hiltonie o 50% w ciągu 24 miesięcy.
W swojej pracy stawia na ludzi. Za swoje największe osiągnięcie uważa stworzenie wybitnych zespołów w klubach, którymi zarządzał. Przełożyło się to na atmosferę pracy, a to z kolei miało kluczowy wpływ na osiągane wyniki.